::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
استفاده از فناوری مناسب جهت آهک پاشی پاتیل های مذاب بخش فولادسازی

سال89
صرفه جویی ارزی
سرمایه گذاری اولیه189800000ریال
وضعیتدر حال اجرا
درصد انجام50%


  کلیات و اهداف اجرای پروژه : در حاضر مجموعه دریچه کشویی ته پاتیل مذاب دارای یک محافظ حرارتی از جنس ورق استبل می باشد که با چسبیدن سرباره به آن کارآیی آن کاهش می یابد . این مسئله از آنجا دارای اهمیت است که سرباره چسبیده شده بسیار محکم است و جدا کردن آن براحتی امکان پذیر نیست . لذا از وسایل مختلف جهت جداکردن سرباره استفاده می شود که بامرور زمان باعث خشن ترشدن سطح این محافظ شده و پیامد آن افزایش روبه رشد سرباره چسبیده شده ، می شود . علاوه بر محافظ دریچه کشویی در کف پاتیل اجزای دیگری نظیر بازوی اصلی ، مجموعه های لولایی و ............ نیز وجود دارد که چسبیدن سرباره به آنها باعث اعمال هزینه های زیادی به مجموعه می شود . و از نظر ایمنی نیز مخاطره آمیز می باشد . اجرای این طرح باعث خواهد شد نیروی انسانی کمتری جهت تمیزکاری کف پاتیل بکار گرفته شود و از سوی دیگر چون حجم زیادی از این سرباره ها براحتی جدا نمی شوند لازم است از گاز اکسیژن در این رابطه کمک گرفت که باز این مورد نیز هزینه ای را برای سیستم وارد خواهد کرد . این روش شامل مخزنی است حاوی آب و آهک که توسط یک همزن به نسبت مشخص ترکیب می شوند . مخلوط آب و آهک توسط پمپ مکشی مناسبی با دبی مشخص کشیده شده و کف پاتیل را پوشش کاری می کند . نتایج حاصله : 1 – افزایش سرعت و آماده سازی پاتیل ها و کاهش هزینه ها . 2 – افزایش عمر قطعات دریچه کشویی . 3 – جلوگیری از چسبیدن مقدار قابل توجهی سرباره به کف پاتیل . 4 – ارتقاء سطح ایمنی فردی و تجهیزاتی عملیات آهک پاشی .
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش