::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
بهبود روش بازسازي ترميم سطح قطعات تحت سايش نورد 350 ذوب آهن اصفهان با استفاده از پاشش حرارتيHP/HVOF

سال90
صرفه جویی ارزی268500000
سرمایه گذاری اولیه268500000ریال
وضعیتتکمیل شده
درصد انجام100%


بازسازي ترميم سطح قطعات تحت سايش نورد 350 ذوب آهن اصفهان با استفاده از پاشش حرارتيHP/HVOF
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش