::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
طرح امکان سنجي واجراي نصب سنسورهاي ضد تصادف بر روي جرثقيل هاي 21 و22 نورد

سال91
صرفه جویی ارزی
سرمایه گذاری اولیه220000000ریال
وضعیتدر حال اجرا
درصد انجام90%


هدف از انجام پروژه ، تشخيص خودکار فاصله ميان جرثقال¬ها  و توقف به موقع آنها براي جلوگيري از خسارت¬هاي جاني و مالي مختلف مي باشد كه جزئيات شرح خدمات به پيوست آمده است.
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش