::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیردسته زیردسته سطح دوم

تصویرعنوانسالدسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
شافت حلزون گیربکس مکانیزم 30680قطعاتمكانيكي--
چرخ دنده تاجی بارابان جرثقیل میکسر85قطعاتمكانيكي--
پالت آگلو ماشین85قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ارابه فولاد بر75تجهيزاتمكانيكي--
تاج دندانه های بارگیر85قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
رکوپراتور85قطعاتمكانيكي--
ماشین تخلیه85تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
شیپوری85قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
پاتیل حمل سرباره مذاب85قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
خنک کننده (کتابی) 89قطعاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش