::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیردسته زیردسته سطح دوم

تصویرعنوانسالدسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
تلشکی مته دانگو89قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
پاتیل حمل چدن مذاب کوره بلند87قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
فرم هوای دم دوجداره بازسازی شده90قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
گیربکس رام نوسان ایستگاه 3 ریخته گری 80قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
بالک های زیر جرثقیل 80قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
بارابان جرثقیل های مذاب بر81قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
پاتیل حمل چدن مذاب بخش فولادسازی86قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
قالب ریخته گری شمش فولادی77قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
رام نوسان77قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
عدسی میکسر79قطعاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش