::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیردسته زیردسته سطح دوم

تصویرعنوانسالدسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
لدل تارت برج گردان ایستگاههای ریخته گری بخش فولادسازی75قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
اشپیندل عمودی قفسه های ژوکر بخش نورد89قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
جک مونتاژ دمونتاژ منوبلوگ بخش نورد77قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
لاکینگ دانیالی بخش نورد 55088قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ایمنی و بهینه سازی کنترل سطح مذاب در ایستگاه های ریخته گری90تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
شماره زن شمش های ایستگاه 6 فولادسازی90تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
طراحی و ساخت و راه اندازی سیستم حذف آلاینده های جامد و گازی ناشی از عملیات کارگاه نورد 65090تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
تزریق آلومینیوم داخل پاتیل LF91تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
ساخت غلطک H18 مهندسی نورد90تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت فرم های دوجداره مسی به روش ریخته گری 90تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش