::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیردسته زیردسته سطح دوم

تصویرعنوانسالدسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
بهینه سازی و مدرنیزاسیون تجهیزات برقی اتوماسیونی تصفیه خانه کوثر87تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
بازسازی و مدرنیزاسیون اولین کوره بلند کشور (کوره بلند شماره 1 )88تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
بازسازی و تعویض قطره گیرهای برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی89تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
بازسازی دیگ بخار شماره 7 نیروگاه حرارتی88تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
بازسازی ترانسفورماتور 40MVA نیروگاه گازی89تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
اصلاح مکنده غبار E40 فولادسازی89تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
احداث پمپ خانه آب نرم88تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
اتوماسیون تجهیزات الکتریکی کوره بلند شماره 189تجهيزاتالكتريكي-دریافت فایل
-پروژه اتوماسيون سيستم تصفيه گاز و مشعل هاي شبكه گاز رساني89تجهيزاتمكانيكيدریافت فایل
باز سازي ديگ بخار شماره 5 نيروگاه حرارتي89قطعاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش