::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
قطعات درایو

نام محصولDrive Parts
کشور سازنده
شرکت سازنده
محل نصبکوره بلند
کاربرد تجهیزجهت رزرو تجهیزات درایو مربوط به تغذیه برق موتور آسپیراسیون کوره بلند
وزن
حجم
نوع استاندارد
مشخصات فنی

مشخصات فنی :  فن راديال جهت درايو 230V     MVW01  WEG  ......  برد الكترونيكي شارژ اوليه يكسو ساز جهت درايو MVW01  WEG  ......  برد الكترونيكي نمايشگر وضعيت مربوط به درايو MVW01  WEG ......   برد الكترونيكي گيت مربوط به درايو MVW01  WEG ......   برد الكترونيكي آشكار ساز جرقه مربوط به درايو  MVW01  WEG ......  برد الكترونيكي فيبر نوري مربوط به درايو MVW01  WEG ......  برد فيد بك جهت درايو ISOY.00         MVW01  WEG ......   برد فيد بك جهت درايو ISOX.01        MVW01  WEG ......  برد فيد بك جهت درايو ISOX.00        MVW01  WEG ...... كارت منبع تغذيه جهت درايو PS24-KIT,24V     MVW01  WEG ......     كارت منبع تغذيه جهت درايو  PS1-KIT,15V     MVW01  WEG .....    كارت الكترونيكي جهت درايو HVM-KIT      MVW01  WEG ...... كارت ارتباطي جهت درايو  KFB-PDPV1    MVW01  WEG ......   پانل گرافيكي جهت درايو MVW01  WEG ...... رك كنترل جهت درايو MVW01  WEG ......   مدول جهت درايو MVW01  WEG  330V/310A ......  ديود ديسكي جهت درايو 1650A/6600V             MVW01  WEG .
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش