::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
تجهیزات PLC

نام محصولPLC SYSTEM
کشور سازنده
شرکت سازنده
محل نصبآلگومراسيون
کاربرد تجهیز جهت قطعات رزرو طرح توازن
وزن
حجم
نوع استاندارد
مشخصات فنی

مشخصات مورد نیاز: PLC :  پي ال سي تيپ TELEMECANIQUE-TSXP57203M  همراه    PLC  SYSTEM WITH  RACK  12 SLOT  TELEMECANIQUE-TSXP P57203M و PLC  SYSTEM WITH  RACK  8 SLOT  TELEMECANIQUE-TSXP P57203M   مشخصات مورد نیاز سوئیچ شبکه : سوئيچ شبكه تيپTSXSCUA62-SCHNEIDER   همراه   SWITCH  FOR  PLC   TSXSCUA62-SCHNEIDER                                                               
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش