::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
- پروكسيميتي سوئيچتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-درایو سه فاز ACتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت ويبراتور مگنتي با تابلو كنترلتجهيزاتمكانيكي--
-ساخت فلو كنترل دو طرفهتجهيزاتمكانيكي--
-ترانس ديوسرتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-مقاومتتجهيزاتالكتريكيقدرت-
- بوبين جريان متناوب جهت كنتاكتورتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت انواع غاطك و روليك در اندازه هاي مختلفتجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
- الكتروپمپ ديافراگمي تزريق اسيد سولفوريكتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كنتاكتورتجهيزاتالكتريكيقدرت-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش