::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
ساخت افشانکقطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت دريچه كشويي پاتيل فولادقطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت اتمایزر (روغن پاش)تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت آکومولاتورهای سیستم هیدرولیکقطعاتمكانيكيهيدروليكيدریافت فایل
ساخت بيگ بلاستر دانه کوره3تجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت ترمز جغجه ای گیربکس CC3قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت توری های دیواترینگ بونکرهای سرباره کوره3قطعاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت درام گردشی سربارهتجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت سرباره بر طرح جدیدتجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
ساخت سیم بکسل سوپر پلاستقطعاتمكانيكي-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۸ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش