::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
تامین نسوز مکانیزیم کشویی تاندیشمواد نسوز--دریافت فایل
سیستم های اعلام حریق با مشخصات و همخوانی با تجهیزات موجودابزار دقیق---
لودسل و سیستم های توزین استاتیک و دینامیکتجهيزاتابزار دقیق-دریافت فایل
توليد گازهای کالیبراسیون در رنج های PPM , PPBبا دقت بالاقطعاتابزار دقیق-دریافت فایل
لدل شرودمواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
نسوز مکانیزم کشویی پاتیل فولاد CS60مواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
نسوز مکانیزم کشویی RHIمواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
خمیر کربنی مواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
نسوز مکانیزیم کشویی - F.N.Cمواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایل
استکان تاندیشمواد نسوزمواد نسوز-دریافت فایلحماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۸ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش